รายละเอียดของรถยนต์ทั้งหมด

ราคาขายปลีกแนะนำ

  บาท

หมายเหตุ

วันที่อนุมัติ

รุ่นปีที่ผลิต(Model year)

ปีที่เริ่มผลิต(Start of production year)

โรงงานที่ผลิต

ประเทศที่ผลิต

ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) กรัม/กม.

ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง/มลพิษอนุภาค (PM) กรัม/กม.

รหัสโครงรถ (Vehicle type)

รหัสเครื่องยนต์

เครื่องยนต์

ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ได้

ความจุถังน้ำมัน

ปริมาตรความจุกระบอกสูบ

รหัสเกียร์

ระบบเกียร์

จำนวนระดับเกียร์

ประเภทแบตเตอรี่

ยี่ห้อแบตเตอรี่

แรงดันแบตเตอรี่ (Nominal Voltage)(Volt)

ขนาดแบตเตอรี่ (Battery Energy)(kWh)

ความจุแบตเตอรี่ (Battery Capacity(2h))(Ah)

ความคงทนของแบตเตอรี่

มอเตอร์

ประเภทชาร์จเจอร์

On board Charger

อุปกรณ์ที่มีสาระสำคัญในด้านการใช้พลังงาน

อื่นๆ

อุปกรณ์ที่มีสาระสำคัญในด้านความปลอดภัย

อื่นๆ

ความกว้างของรถยนต์

มิลลิเมตร

ความยาวของรถยนต์

มิลลิเมตร

ความสูงของรถยนต์

มิลลิเมตร

จำนวนที่นั่ง

ขนาดยางล้อ

น้ำหนักรถยนต์

กิโลกรัม

รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน

อื่นๆรายละเอียดยางรถยนต์
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อเดือน

  บาท

หมายเหตุ:

  • ระยะทางวิ่งต่อเดือน :   กิโลเมตร
  • ราคาน้ำมัน  อ้างอิง :   บาท
  • ณ วันที่